نرخ نامه اتحادیه داربست استان تهران سال ۱۳۹۹

۱- اجاره یک ماه داربست های زیر یکصد مترمربع و یا کمتر از یک ماه مقطوع ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۲-اجاره یک ماه داربست های زیر دویست مترمربع و یا کمتر از یک ماه مقطوع ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع بر اساس هر مترمربع ۴۵/۰۰۰ ریال می باشد.

۳- اجاره یک ماه داربست کفراژ ساده بدون سقف تا ۲۰۰ مترمکعب ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب ۳۵/۰۰۰ ریال می باشد.

۴- اجاره یک ماه داربست مسقف تا ۲۰۰ مترمکعب ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب ۳۷/۰۰۰ ریال می باشد.

۵- اجاره یک ماه چاهک آسانسور به ابعاد ۱×۱ تا ارتفاع ۱۵ متر با ۵ طبقه مقطوع ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مازاد بر ۵ طبقه و با ۱۵ متر ارتفاع برای هر طبقه ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
(هر طبقه حداکثر ۳ متر محاسبه می شود و ابعاد بیشتر از ۱×۱ تا ۲×۲ به میزان ۲۰% به قیمت بند ۵ اضافه می گردد)

۶- اجاره یک ماه یک عدد چهارپایه ثابت ۲×۲ یا ۳×۳ مقطوع ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۷- اجاره یک ماه چهارپایه چرخدار بلبرینگی متحرک ۲×۲ یا ۳×۳ تا ارتفاع ۶ متر مقطوع ۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۸- اجاره یک ماه طاق نصرت در محل تا طول ۶ متر مقطوع ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر متر طول ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۹- اجاره نصب پلاکارد (با مجوز نصب) یک ماه مقطوع ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۱۰- اجاره یک ماه زیربتن سنگین تا ۱۰۰ مترمکعب ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب ۱۵۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۱۱-اجاره یک ماه داربست دیواره(حفاظتی)از قرار هر دیوار ۳۵/۰۰۰ ریال بر مبنای محاسبه طول دیواره*تعداد دستگیره*ارتفاع می باشد.تعداد دستگیره بنا به درخواست کارفرما و حداقل ۲ عدد می باشد.

۱۲- محاسبه متراژ داربست بغل کارها (بام های مجاور) از کف زمین محاسبه می گردد.

۱۳- قیمت های فوق :

۱-۱۳- صرفاً جهت شهر تهران می باشند و تا ۲۰ کیلومتر خارج از شهر تهران ۲۰% به قیمت های فوق اضافه می گردد.

۲-۱۳- برای ماه های بعد طبق ماه اوّل محاسبه می گردد.

۳-۱۳- برای هر ضلع جداگانه محاسبه و دریافت می گردد (طبق تعرفه) و چنانچه کل داربست همزمان نصب گردد محاسبه آن در هر ضلع طبق تعرفه اعمال می گردد.

۱۴- کارفرما موظف است اجاره داربست را ماهیانه پرداخت نماید و چنانچه در پایان کار اجاره داربست را تسویه نگردد، داربست نصب شده باز نخواهد شد و اجاره­ی آن تا پایان تسویه حساب به عهده کارفرما بوده و می بایست پرداخت نماید.

۱۵- مسئولیت حفظ و حراست کلیه­ی لوازم داربست از ابتدای ورود به کارگاه تا پایان کار به عهده کارفرما می باشد.

۱۶- نحوه­ محاسبه کفراژ ساده طول × عرض × ارتفاع  می باشد.

۱۷- نحوه محاسبه متراژ داربست مسقف بصورت طول × عرض × حداکثر ارتفاع می باشد.

۱۸- فاصله پایه های داربست ۳ متر محاسبه می گردد و چنانچه بنا به درخواست کارفرما یا هر دلیل دیگری کمتر از ۳ متر اجرا گردد،در نحوه محاسبه،هر پایه ۳ متر محاسبه می شود.

۱۹- مبنای محاسبه داربستی که بصورت حفاظ در ارتفاع نصب می­گردد بصورت طول کار ×عرض ×حداقل ارتفاع ۶ متر بر مبنای ریالی بند ۲ محاسبه می گردد و بالاتر از ۵ طبقه (۱۵ متر) ۲۰% به عنوان سختی کار به مبلغ اوّلیه اضافه می شود.

۲۰-نصب داربست به صورت دو دستگیره(هندریل و میدریل)به میزان ۲۰% به قیمت داربست اضافه می گردد.

پیام خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X